Thúc đẩy giải ngân vốn ODA trong năm 2021

Thúc đẩy giải ngân vốn ODA trong năm 2021

Kinh tế - Đầu tư Thị trường

Năm 2021, nước ta với việc tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Các hoạt động sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đó, đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ phía đầu năm. Là một trong những giải pháp mang hồi phục tăng trưởng kinh tế. Về việc chuẩn bị Hội nghị về tình hình giải ngân ODA, vốn vay ưu đãi. Vừa qua, theo ghi nhận của chúng tôi, Văn phòng Chính phủ vừa thông qua Văn bản số 4935/VPCP-QHQT.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì hội nghị

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì hội nghị

Theo đó, để bảo đảm chất lượng Hội nghị. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tham dự Hội nghị chuẩn bị báo cáo tình hình phân bổ. Thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài đến ngày 15/7/2021. Bao gồm: số kế hoạch vốn nước ngoài Thủ tướng Chính phủ giao năm 2021; số đã giải ngân đến ngày 15/7/2021; số vốn kế hoạch còn lại chưa giải ngân năm 2021 của từng chương trình, dự án.

Báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong chuẩn bị, thực hiện và giải ngân. Các chương trình, dự án, nguyên nhân (cả về thể chế chính sách và tổ chức thực hiện); kiến nghị giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn nước ngoài những tháng còn lại năm 2021. Đồng thời gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính. Trước ngày 26/7/2021 để tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chủ trì tổng hợp báo cáo của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương. Để báo cáo chung tại Hội nghị. Trong đó tập trung vào tổng hợp tình hình giao, phân bổ vốn, giải ngân vốn nước ngoài. Đến ngày 15/7/2021 của từng bộ, cơ quan, địa phương liên quan. sSố vốn chưa giải ngân năm 2021 của từng bộ, cơ quan, địa phương liên quan.

Các Bộ báo cáo tình hình

Báo cáo tổng hợp chung các khó khăn, vướng mắc trong chuẩn bị, thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án; nguyên nhân (cả thể chế chính sách và tổ chức thực hiện); đề xuất các giải pháp, biện pháp xử lý cụ thể nhằm tháo gỡ vướng mắc. Và thúc đẩy giải ngân số kế hoạch vốn nước ngoài được giao năm 2021. Tổng hợp, trình Phó Thủ tướng Chính phủ trước ngày 03/8/2021.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ dự kiến chương trình, kịch bản. Thành phần tham dự cuộc họp báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 03/8/2021.

Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo tình hình giải ngân vốn nước ngoài đến ngày 15/7/2021 của các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan. Trong đó báo cáo công tác kiểm soát chi tại Kho bạc nhà nước. Tình hình xử lý đơn rút vốn, ký hợp đồng vay lại; hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và kiến nghị giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn nước ngoài năm 2021. Và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi Văn phòng Chính phủ) trước ngày 29/7/2021 để tổng hợp, báo cáo. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chuẩn bị báo cáo tham luận tại Hội nghị.

Dự kiến Hội nghị trực tuyến về tình hình giải ngân ODA. Vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2021 sẽ được tổ chức trong tháng 8 năm 2021. Và do Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì.

Cần quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Cần quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, cần quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 ngay từ đầu năm để tạo động lực và bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt và vượt mục tiêu đề ra. Theo đó, cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn của các bộ, ngành, địa phương và các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các bộ, ngành, địa phương và các dự án có khả năng tốt hơn.

Nhìn lại năm 2020, thực tế, ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư của các bộ, ngành, địa phương đến hết ngày 31/3/2020 là 61.591,412 tỷ đồng, đạt 13,09% kế hoạch Nhà nước giao (cùng kỳ đạt 11,21% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 12,97% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).
“Về dài hạn, cần tăng cường năng lực và trách nhiệm của đối tượng sử dụng vốn ở tất cả các khâu của dự án và kiên quyết cắt vốn đối với các dự án thực hiện không đảm bảo kế hoạch đề ra”, lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị.

Tags: , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *