Quy định mới nhất về nguyên tắc thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Quy định mới nhất về nguyên tắc thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Chứng Khoán Chứng khoán phái sinh

Thị trường chứng khoán phái sinh đang có biến động khi xuất hiện quy định về hoạt động giao dịch. Cụ thể, bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 58/2021/TT-BTC vào ngày 12/7/2021. Thông tư này nhằm hướng dẫn các nhà đầu tư chứng khoán một số điều của trong Nghị định cũ (số 158/2020/NĐ-CP) ngày 31/12/2020 của Chính phủ; về các hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. Quan thông tư này, các nhà đầu tư cần phải nắm rõ các quy định cụ thể về nguyên tắc thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho nhà đầu tư. Cùng colarodo.com tìm hiểu chi tiết hơn qua bài viết hôm nay nhé!

Trường hợp thanh toán lãi lỗ vị thế

Theo Điều 9, Thông tư số 58/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Kể từ ngày 27/8/2021, hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho nhà đầu tư bao gồm: thanh toán lãi lỗ vị thế; và thanh toán khi thực hiện hợp đồng.

Tại các ngày giao dịch trước ngày giao dịch cuối cùng

Cụ thể, đối với trường hợp thanh toán lãi lỗ vị thế. Tại các ngày giao dịch trước ngày giao dịch cuối cùng, giá trị khoản thanh toán lãi lỗ vị thế được xác định hàng ngày. Dựa trên cơ sở các vị thế để mở trên tài khoản giao dịch của nhà đầu tư và chênh lệch giữa giá thanh toán cuối ngày so với giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước

Hoặc chênh lệch giữa giá thanh toán cuối ngày so với giá thanh toán. Đối với vị thế vừa mở trong ngày. Hoặc chênh lệch giữa giá thanh toán so với giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước. Đđối với trường hợp đóng vị thế trước hạn. Ngoài ra, còn có chênh lệch giữa giá thanh toán đóng vị thế so với giá thanh toán mở vị thế. Đối với trường hợp mở và đóng vị thế trong cùng ngày giao dịch.

Trường hợp thanh toán lãi lỗ vị thế

Tại ngày giao dịch cuối cùng

Giá trị khoản thanh toán lãi lỗ vị thế được xác định trên cơ sở các vị thế mở trên tài khoản giao dịch của nhà đầu tư. Và chênh lệch giữa giá thanh toán cuối cùng so với giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước. Hoặc chênh lệch giữa giá thanh toán cuối cùng so với giá thanh toán. Đối với vị thế vừa mở trong ngày. Hoặc chênh lệch giữa giá thanh toán so với giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước. Đối với trường hợp đóng vị thế trước hạn. Hoặc chênh lệch giữa giá thanh toán đóng vị thế so với giá thanh toán mở vị thế. Đối với trường hợp mở và đóng vị thế trong cùng ngày giao dịch cuối cùng.

Cần lưu ý rằng, giá thanh toán cuối ngày trên thị trường. Giá thanh toán cuối cùng được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Trường hợp thanh toán khi thực hiện hợp đồng

Trong trường hợp thanh toán khi thực hiện hợp đồng. Đối với hợp đồng được thực hiện thanh toán dưới hình thức bằng tiền. Thì việc thực hiện hợp đồng đó sẽ được hoàn tất khi hoàn tất thanh toán lãi lỗ vị thế của ngày giao dịch cuối cùng.

Đối với hợp đồng thanh toán dưới hình thức chuyển giao tài sản cơ sở. Thì việc thực hiện hợp đồng được hoàn tất khi nhà đầu tư bên bán phải chuyển giao tài sản cơ sở; hoặc tài sản có thể chuyển giao theo quy định và nhà đầu tư; bên mua phải thực hiện thanh toán tiền theo các điều khoản tại hợp đồng và quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Hoặc nhà đầu tư hoàn tất việc thanh toán khoản tiền bồi thường (nếu có). Đây là những điểm được quy định tại điểm c khoản 4 Điều 11 Thông tư số 58/2021/TT-BTC.

Trường hợp thanh toán khi thực hiện hợp đồng

Đối với việc thanh toán được thực hiện trên tài khoản tiền gửi ký quỹ. Tài khoản chứng khoán ký quỹ của nhà đầu tư. Hoạt động thanh toán được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Thành viên bù trừ phối hợp thực hiện theo quy định tại các khoản 3, 4 Điều 11 Thông tư số 58/2021/TT-BTC.

Trên đây là những thông tin mới nhất về nguyên tắc thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh. Đây là những nguyên tắc bắt buộc các nhà đầu tư phải nắm rõ. Nếu vi phạm có thể ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận mà bản thân chủ đầu tư. Chúc các bạn có những hướng đi sáng suốt trong quá trình đầu tư chứng khoán của mình.

Tags: , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *