Giai đoạn 2021-2025, hỗ trợ ít nhất 100 doanh nghiệp chuyển đổi số

Giai đoạn 2021-2025, hỗ trợ ít nhất 100 doanh nghiệp chuyển đổi số

Kinh tế - Đầu tư Thị trường

Trong giai đoạn 2021-2025, Bộ kế hoạch và đầu tư tiến hành dự án hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước chuyển đổi số. Tối thiểu 100 tổ chức được hỗ trợ chuyển đổi số điển hình thành công đến cuối năm 2025. Dự kiến trong đợt một, 15 tổ chức được chuyên gia để tư vấn tạo ra chiến lược và lộ trình chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin kinh tế trong và ngoài nước mỗi ngày, theo dõi chúng tôi ngay nhé!

Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố Gói hỗ trợ xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố Gói hỗ trợ xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Ngày 22/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Dự án USAID LinkSME. Công bố Gói hỗ trợ xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Đây là hoạt động hỗ trợ chuyên sâu nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2025. Tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyển đổi số thành công. Và trở thành các điển hình để nhân rộng trong cộng đồng doanh nghiệp.

Dự kiến trong đợt 1, 15 doanh nghiệp được chọn sẽ được đoàn chuyên gia độc lập. Nhiều kinh nghiệm của chương trình hỗ trợ khảo sát, đánh giá, tư vấn. Để xây dựng chiến lược và lộ trình cho doanh nghiệp.

Ưu tiên cho các đơn vị có nữ là chủ sở hữu hoặc quản lý doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tham gia gói hỗ trợ này cần đáp ứng một số tiêu chí. Bao gồm có số lao động từ 50-500 và thời gian thành lập từ 05 năm trở lên. Có định hướng về chuyển đổi số, tái cấu trúc hoạt động doanh nghiệp. Thuộc một trong số các lĩnh vực ưu tiên. Như cơ khí chế tạo, điện tử, nông nghiệp và chế biến nông sản; chế biến gỗ, sản phẩm nội thất, dệt may, dược phẩm, bao bì,… Đặc biệt, ưu tiên các doanh nghiệp có tham gia vào chuỗi cung ứng. Liên quan đến hoạt động xuất khẩu. Và ưu tiên cho các đơn vị có nữ là chủ sở hữu hoặc quản lý doanh nghiệp.

Ngoài ra, các doanh nghiệp được lựa chọn cũng sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Dự án USAID LinkSME hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp đầu chuỗi trong nước và quốc tế. Tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa và thiết thực trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay. Khi các doanh nghiệp cần tổ chức lại. Tăng cường ứng dụng công nghệ, số hóa. Tìm kiếm các thị trường mới để thích ứng và phát triển.

Đến năm 2025 sẽ có tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyển đổi số thành công

Đến năm 2025 sẽ có tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyển đổi số thành công

Dự kiến trong đợt một, 15 doanh nghiệp được chọn sẽ được đoàn chuyên gia độc lập, nhiều kinh nghiệm của chương trình hỗ trợ khảo sát, đánh giá, tư vấn xây dựng chiến lược và lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Mục tiêu đến năm 2025 sẽ có tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyển đổi số thành công.

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 do Bộ KHĐT chủ trì, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ phối hợp thực hiện.

Chương trình hướng tới mục tiêu đến năm 2025 có 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; tối thiểu 100.000 doanh nghiệp được hỗ trợ kỹ thuật về chuyển đổi số; tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ là mô hình chuyển đổi số điển hình thành công để lan tỏa và nhân rộng; thiết lập mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu 100 tổ chức, cá nhân tư vấn, cung cấp giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển các nền tảng số…

Tags: , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *