Có hai loại cổ phiếu là cổ phiếu thường và ưu đãi

Cổ phiếu và đặc điểm, phân loại cổ phiếu trên thị trường

Chứng Khoán Cổ phiếu

Với sự phát triển không ngừng nghỉ của thị trường chứng khoán Việt Nam, cổ phiếu cũng theo đó ngày càng được biết đến một cách rộng rãi. Nếu đang có ý muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán, chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu rất nhiều các kiến thức khác nhau. Tuy nhiên, vấn đề mà các bạn nên quan tâm trước nhất chính là cổ phiếu. Hiểu một cách chính xác và trọn vẹn về nó sẽ giúp cho quá trình mua bán của bạn trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn rất nhiều. Vậy, loại hình này được định nghĩa như thế nào? Đặc điểm và phân loại của nó ra sao? Hãy bắt đầu với bài viết của colarodo.com để hiểu hơn về chúng nhé!

Khái niệm cổ phiếu

Người nắm giữ cổ phiếu thường (phổ thông) có quyền dự họp đại hội cổ đông

Chứng khoán là khái niệm được dùng khi đề cập đến các sản phẩm tài chính xác nhận sở hữu hợp pháp đối với tài sản hoặc phần vốn của công ty hay tổ chức đã phát hành. Khái niệm chứng khoán bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ, chứng quyền,… Trong đó, cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu cổ phần của tổ chức phát hành. Người nắm giữ chúng trở thành cổ đông của công ty phát hành.

Những nội dung chủ yếu của cổ phiếu

Cổ phiếu phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của công ty phát hành chúng.
 • Số lượng và loại cổ phần.
 • Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần được ghi trên chúng.
 • Số đăng ký sổ đăng ký cổ đông của công ty; ngày phát hành cổ phiếu để nhận biết đặc điểm của nó.
 • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số căn cước công dân/chứng minh nhân dân; hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác mà cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hay số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;
 • Tóm tắt thủ tục chuyển nhượng cổ phần.
 • Chữ ký của người đại diện hợp pháp và dấu của công ty (nếu có).
 • Các nội dung khác theo quy định tại Điều 116, 117, 118 của Luật doanh nghiệp đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi.

Các loại cổ phiếu hiện hành trên thị trường chứng khoán

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với loại phổ thông

Có hai loại cổ phiếu là loại thường và loại ưu đãi. Người nắm giữ cổ phiếu thường (phổ thông) có quyền dự họp đại hội cổ đông. Đồng thời cũng có quyền biểu quyết những vấn đề lớn của công ty. Còn với loại ưu đãi, tùy vào loại hình ưu đãi mà người nắm giữ sẽ hoặc được hưởng một số đặc quyền hơn; hoặc bị hạn chế một số quyền so với cổ đông phổ thông. Có ba loại cổ phiếu ưu đãi phổ biến:

 • Ưu đãi cổ tức: Được trả cổ tức cao hơn người nắm loại phổ thông. Nhưng bị loại trừ quyền biểu quyết; dự họp đại hội cổ đông; hay đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 • Ưu đãi hoàn lại: Người nắm giữ nó được công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu; hoặc theo các điều kiện được thoả thuận trước. Nhưng người nắm cũng bị loại trừ quyền biểu quyết, dự họp đại hội cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 • Ưu đãi biểu quyết: Có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với loại phổ thông. Loại phiếu ưu đãi biểu quyết có các quyền khác như cổ đông phổ thông; bao gồm quyền biểu quyết, dự họp đại hội cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Nhưng không được chuyển nhượng nó đó cho người khác.
Tags: , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *