2 thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh bạn cần biết

2 thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh bạn cần biết

Chứng Khoán Chứng khoán phái sinh

Trên thị trường chứng khoán hiện nay, có rất nhiều sàn giao dịch và việc sử dụng các sàn giao dịch ngày càng phổ biến. Đặc biệt trong việc mua bán chứng khoán phái sinh. Đặc biệt, phải kể đến thị trường giao dịch tập trung và thị trường giao dịch phi tập trung (OTC). Đây là hai loại thị trường rất phổ biến và đạt số lượng giao dịch chứng khoán cực kỳ nhiều. Tuy nhiên nhiều người vẫn chưa nắm rõ 2 thị trường giao dịch này. Dưới đây là một số vấn đề mà chúng tôi sẽ giới thiệu về thị trường giao dịch tập trung và thị trường giao dịch phi tập trung.

Thị trường số 1: Giao dịch chứng khoán phái sinh tập trung

Thị trường giao dịch tập trung là nơi để tiến hành hoạt động mua, bán chứng khoán. Hoặc nơi tham khảo để thực hiện việc mua, bán chứng khoán. Được trang bị các phương tiện kĩ thuật cần thiết để thực hiện các giao dịch chứng khoán một cách thuận lợi, dễ dàng theo những quy tắc đã được ấn định trước có tính chất bắt buộc đối với những người tham gia.

Hoặc có thể hiểu ngắn gọn: Thị trường giao dịch tập trung là nơi mà việc giao dịch và mua bán chứng khoán được tiến hành một cách có tổ chức và tập trung tại một địa điểm xác định.

Ở thị trường tập trung, chứng khoán phái sinh được giao dịch tại các Sở giao dịch chứng khoán. Tại đây, sản phẩm phái sinh là các hợp đồng đã được niêm yết với các điều kiện chuẩn hóa. Giao dịch chứng khoán phái sinh diễn ra trong khuôn khổ các quy định cụ thể của Sở giao dịch chứng khoán.

Thị trường số 1: Giao dịch chứng khoán phái sinh tập trung

Tại đây, thông tin về sản phẩm và giao dịch được công bố rộng rãi; cập nhật thường xuyên để nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận nhất. Giao dịch chứng khoán phái sinh trên thị trường tập trung diễn ra theo nguyên tắc nhất định. Và được thanh toán, bù trừ tập trung qua trung tâm thanh toán bù trừ.

Hợp đồng tương lai và một số loại hợp đồng quyền chọn được chuẩn hóa là những ví dụ điển hình đối với chứng
khoán phái sinh niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.

Thị trường số 2: Giao dịch chứng khoán phái sinh phi tập trung

Thị trường chứng khoán phái sinh phi tập trung là thị trường mà người mua và người bán có thể trực tiếp trao đổi và mua bán với nhau. Hoặc thông qua một tổ chức trung gian (ngân hàng, công ty chứng khoán…). Hợp đồng được mua bán trên thị trường này là các thỏa thuận song phương. Các thoả thuận mua bán, điều khoản sẽ được đảm phán trước đó giữa hai bên tham gia.

Công cụ trên thị trường này không có tính chuẩn hóa mà được thiết kế một cách linh hoạt; phù hợp với nhu cầu và mục đích của từng đối tượng tham gia. Các chứng khoán chưa niêm yết trên thị trường giao dịch chứng khoán sẽ được trao đổi; hay mua bán trên thị trường phi tập trung.

Theo truyền thống, việc bù trừ cho các hợp đồng chứng khoán phái sinh OTC diễn ra trên cơ sở song phương. Thế chấp tài sản cũng có thể được áp dụng cho các giao dịch trên thị trường. Nhằm giảm thiểu rủi ro đối tác và hầu hết đều dựa trên quan hệ song phương. Tuy nhiên, trung tâm thanh toán bù trừ có thể cung cấp dịch vụ bù trừ đa phương; cho một số sản phẩm OTC thỏa mãn những điều kiện nhất định.

Thị trường số 2: Giao dịch chứng khoán phái sinh phi tập trung (OTC)

Hợp đồng kỳ hạn; hợp đồng hoán đổi; và một số loại hợp đồng quyền chọn là những ví dụ minh họa cho chứng khoán phái sinh OTC.

Tóm lại, những điểm khác biệt giữa hai loại thị trường này giúp đa dạng hóa các khả năng lựa chọn. Cho phép bổ sung lẫn nhau nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các đối tượng nhà đầu.

Tags: , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *